OHSAS 18001 / ISO 45001

OHSAS 18001 – Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu – je međunarodna smjernica u kojoj su sadržani zahtjevi koji organizaciji omogućuju upravljanje rizikom i poboljšavanje učinka poslovanja.


Sam certifikat OHSAS 18001 dokazuje da sustav upravljanja unutar tvrtke osigurava proaktivnu zaštitu zdravlja i sigurnosti radne snage te dokazuje sukladnost sustava sa standardima najbolje prakse.


Primjena smjernice OHSAS 18001 nije zakonski uvjetovana ali mnogo puta je neophodna pogotovo u organizacijama čije se djelatnosti smatraju visokorizičnim i gdje je bez efikasnog sustava zaštite zdravlja i sigurnosti zaposlenih nemoguće osigurati radne uvjete koji ne bi predstavljali visoki rizik za sigurnost. Kod organizacija koje se pridržavaju zakonskih zahtjeva i koje preventivno koriste OHSAS 18001 kao alat za postizanje maksimalne sigurnosti na radnom mjestu znatno je smanjen broj nesretnih slučajeva. Takve organizacije su u velikoj tržišnoj prednosti jer lakše steknu povjerenje svojih klijenata zbog poduzimanja svih mjera zaštite na radu, a klijentima daju sigurnost da neće biti zastoja i kašnjenja sa ugovorenim poslovima zbog neželjenih posljedica po zdravlje i sigurnost zaposlenih, istraživanja nadležnih organa, preuzimanja odgovornosti za nesretni slučaj i sl.


OHSAS 18001 je u velikoj mjeri usklađen sa strukturom ISO 14001 te se temelji na konceptima stalnog poboljšanja i usklađenosti s propisima. Također je kompatibilan s ISO 9001 tako da je moguća integracija u jedan jedinstveni sustav upravljanja.


OHSAS 18001 promiče sigurnu i zdravu radnu okolinu na način da postavlja okvir koji organizaciji omogućava konzistentno identificiranje i kontrolu zdravstvenih i sigurnosnih rizika, pomaže sukladnost s propisima i ukupnu učinkovitost, poboljšava sigurnost zaposlenika i kvalitetu radnog okoliša, poboljšava učinkovitost unutarnjih aktivnosti, poboljšava sukladnost s važećim zakonskim zahtjevima, ukazuje na visoku razinu zaštite zdravlja i zaštite na radu prilikom sudjelovanja na međunarodnim natječajima, poboljšava percepciju pouzdanosti prema kupcima itd.


Pružamo usluge certifikacije sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema smjernici OHSAS 18001. Također, s obzirom da je smjernica kompatibilna sa većinom normi iz ISO serije u mogućnosti smo certificirati integrirani sustav upravljanja.