Certifikacija proizvoda

info@optimus-stop.hr

+385 95 222 1977

Zašto certificirati proizvode?

Povećanje zadovoljstva kupaca
Povećanje kvalitete proizvoda/usluga
Smanjenje troškova poslovanja
Razvoj svijesti zaposlenika o ciljevima tvrtke
Osiguravanje nadzora nad poslovanjem
Smanjenje broja reklamacija i pogrešaka u poslovanju
Osiguranje statusa u društvu i na tržištu

Certifikacija proizvoda - CE znak

 Pružamo usluge savjetovanja prilikom certifikacije proizvoda kao i prilikom CE označavanja u postupku ocjenjivanja sukladnosti proizvoda prema onim direktivama za koje je propisano obvezno CE označavanje.

Što je CE znak?

CE znak (CE oznaka, CE markica) je administrativna oznaka koja postoji u sustavu tehničkog zakonodavstva EU i primjenjuje se kao dio obveznosti, a nose ju proizvodi koji moraju zadovoljiti temeljne zahtjeve zaštite života, zdravlja,okoliša i sigurnosti potrošača propisane u direktivama. Prije nego se na neki proizvod postavi CE znak mora se provesti određeni postupak ocjenjivanja sukladnosti, koji garantira proizvođaču ili subjektu koji stavlja proizvod na tržište, da je proizvod izrađen prema tehničkim propisima u skladu s tehničkim zakonodavstvom EU. Proizvodu koji nosi CE znak ne može se ograničiti plasman na tržište ili stavljanje van upotrebe u bilo kojoj članici EU, osim ako ne postoje dokazi o nesukladnosti proizvoda s odredbama direktiva.

Proizvođač (ili njegov zakoniti predstavnik) sukladnost proizvoda s odrednicama direktive vidno označava CE znakom, koji je jedinstven u svim direktivama.

CE znak mora biti postavljen vidljivo, čitko i neizbrisivo bilo na sam proizvod ili na njegovu etiketu, a ako to nije moguće s obzirom na prirodu proizvoda, tada se CE znak postavlja na pakovanje i na prateće dokumente.

Dakle, CE znak je obvezna vidljiva oznaka na proizvodu za koji postoji Direktiva, kojom proizvođač ili njegov zakonski predstavnik u EU iskazuje sukladnost s temeljnim zahtjevima proizvoda stavljenog u promet. Namijenjen je institucijama za nadzor tržišta u zemljama EU, dakle nije znak porijekla proizvoda, nije znak kvalitete ili sigurnosti niti oznaka stupnja zaštite okoliša, niti taj znak ima komercijalno značenje. Proizvod bez CE-znaka može bit iplasiran na tržište Europske unije jedino ako nije obuhvaćen direktivama Novog pristupa. Države članice EU, proizvod bez CE znaka za koji je u direktivama propisano obvezno CE označavanje mogu plasirati samo na tržišta izvan EU. CE znak se ne smije postavljati na proizvode koji nisu obuhvaćeni direktivama Novog pristupa.

Ukoliko je proizvod obuhvaćen odredbama nekoliko direktiva koje predviđaju postavljanje CE znaka, da bi se CE znak mogao postaviti, proizvod mora zadovoljiti temeljne zahtjeve iz svih primjenjivih direktiva.

Odgovarajuće procedure ocjenjivanja sukladnosti proizvoda s obzirom na mogući rizik i zahtijevanu razinu zaštite utvrđene su u zakonodavstvu EU i proizvodi koji su obuhvaćeni direktivama Novog pristupa da bi se mogli plasirati na tržište EU moraju proći kroz proceduru ocjenjivanja sukladnosti kao temelj za postavljanje CE znaka.

Postoji osam različitih modula za dokazivanje sukladnosti, a primjenjuju se ovisno o fazi u kojoj se proizvod nalazi (razvojna faza, faza proizvodnje) i o odrednicama direktive.

Na proizvođaču je da izabere najprikladnije module koji su definirani u direktivi koja se odnosi na dotični proizvod, a koji će mu omogućiti postavljanje CE znaka.

Ovisno o sustavu potvrđivanja sukladnosti proizvoda, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik mora u skladu s direktivama Novog pristupa izraditi EC izjavu sukladnosti da bi proizvod mogao pustiti na tržište i takva izjava uvijek prati proizvode sa CEznakom. EC izjavom sukladnosti proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik potvrđuje da je proizvod udovoljio temeljnim zahtjevima propisanim u direktivama koje se odnose na dotični proizvod. Izjava o sukladnosti mora biti napisana na jednom od službenih jezika EU, mora se čuvati kod proizvođača ili njegovog ovlaštenog predstavnika minimalno 10 godina nakon zadnjeg dana proizvodnje proizvoda i na zahtjev nadležnih tijela za nadzor mora biti dostupna.

Optimus CERT

Unutar tvrtke  osnovali smo odjel certifikacije nazvan OPTIMUS CERT, a tvrtka je potpisala ekskluzivni Licencni sporazum sa međunarodno priznatom certifikacijskom kućom PCC-CERT sa sjedištem u Wroclaw-u u Poljskoj.

Time smo razinu poslovanja podigli na viši nivo i možemo se pohvaliti da u suradnji sa nama naši klijenti mogu ishodovati međunarodno priznate certifikate.