ISO 14001

je međunarodna norma koja postavlja zahtjeve za planiranje, uspostavu, primjenu i nadzor sustava upravljanjem okolišem. Predstavlja okvir za inovativni razvoj baziran na ideji zaštite okoliša, sprječavanja onečišćenja ili zaštite prirodnih resursa. Daje okvir za strukturiran i sustavan pristup i upravljanje interakcijama između organizacije i okoliša.

Sustav upravljanja okolišem (EMS) uključuje ustrojstvo organizacije, aktivnosti planiranja, odgovornosti, postupke, procedure za razvoj, implementaciju, postizanje, preispitivanje i održavanje politike upravljanja okolišem.

Međunarodna norma ISO 14001 namijenjena je organizacijama koje žele uvesti, provoditi i poboljšavati EMS sustav, osigurati djelovanje u skladu s usvojenom politikom, dobiti certifikat od strane nezavisne organizacije, osigurati da EMS organizacije bude u skladu sa zahtjevima norme.

ISO 14001 certifikat je potvrda svim zainteresiranim stranama da organizacija vodi brigu o okolišu i da poštuje sve primjenjive zakonske zahtjeve.

Sukladnost za zahtjevima norme organizacija dokazuje dokumentiranjem i primjenom sustava upravljanja okolišem, a sukladnost potvrđuju ovlaštene organizacije kroz proces ISO 14001 certifikacije.

Pružamo usluge certifikacije sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001. Također, s obzirom da je norma kompatibilna s većinom normi iz ISO serije u mogućnosti smo certificirati integrirani sustav upravljanja.