ISO 9001

ISO 9001
je međunarodna norma koja se odnosi na upravljanje kvalitetom tvrtke i primjenjiva je na sve vrste organizacija. Predstavlja alat za upravljanje tvrtkom i stalno poboljšanje poslovanja. Sadržava međunarodno primjenjive zahtjeve za kvalitetu proizvoda, usluga i razvoja. Pruža smjernice za poboljšanje učinkovitosti organizacije i njezino upravljanje na usmjeren i sustavan način te za osiguranje stalnog napretka.

ISO 9001 certifikat
predstavlja dokaz tvrtke svim zainteresiranim stranama o uspješno upravljenim poslovnim procesima unutar organizacije. Često se posjedovanje certifikata traži u različitim natječajima te je postalo opće prihvatljivo da svaka organizacija koja drži do sebe posjeduje ISO 9001 certifikat

ISO 9001 certifikacija
predstavlja općeprihvaćen način dokazivanja sadašnjem i potencijalnom partneru da će proizvod ili usluga zadovoljiti njegove zahtjeve prema kvaliteti. Certifikacija sustava upravljanja kvalitetom prema normi  ISO 9001 vam osigurava potvrdu sukladnosti vašeg poslovanja s međunarodno priznatom normom ISO 9001, veće povjerenje poslovnih partnera i kupaca, marketinšku promociju i objektivnu i neovisnu vanjsku procjenu i ocjenu sustava upravljanja kvalitetom.

Uspostava ISO 9001
Potrebno je utvrditi procese potrebne za sustav upravljanja kvalitetom, odrediti njihov slijed i međusobno djelovanje, kriterije i metode za upravljanje tim procesima, osigurati dostupnost potrebnih resursa i informacija nužnih za potporu pri provođenju i nadziranju tih procesa, nadzirati, mjeriti i analizirati te procese i provoditi postupke nužne za ostvarivanje planiranih rezultata i trajno poboljšavanje tih procesa.

Zašto ISO 9001?
– Pridobijte povjerenje klijenata
– Povećajte zadovoljstvo klijenata
– Potaknite motiviranost zaposlenika
– Jasno definirajte odgovornosti
– Donesite odluke na temelju činjenica
– Uspostavite učinkovite poslovne procese
– Smanjite rizik poslovanja
– Uštedite na vremenu i troškovima
– Spriječite pogreške umjesto da ih ispravljate
– Poboljšajte imidž tvrtke
– Smanjite manjak informacija
– Budite u stanju unaprijed reagirati na promjenjive uvjete na tržištu

 Pružamo usluge certifikacije sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001. Također, s obzirom da je norma kompatibilna s većinom normi iz ISO serije u mogućnosti smo certificirati integrirani sustav upravljanja.