HACCP

HACCP

HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points) je međunarodno priznata metoda koja pomaže tvrtkama u prehrambenoj industriji kako bi identificirali rizike u očuvanju prehrambene sigurnosti, spriječili opasnosti i osigurali zakonsku sukladnost.

HACCP metodologija je strukturiran i preventivni pristup prehrambenoj sigurnosti koji optimizira napore kako bi se potrošaču osigurala sigurna hrana. Učinkovit sustav upravljanja prehrambenom sigurnošću daje podršku u naporima kako bi zaštitili sigurnost hrane i smanjili povezane troškove te osigurali  zakonsku usklađenost.

Vrijednost HACCP sustava čini njegov proaktivan pristup kroz koji organizacija definira i analizira sve potencijalne opasnosti koje se mogu očekivati u procesu realizacije proizvoda, definira kritične kontrolne točke, te postavlja efikasne mjere kontrole radi sprečavanja pojave značajnijih opasnosti.

Uspjeh HACCP sustava ovisi o obrazovanju i obuci zaposlenika te je veoma važno da zaposlenici shvate što je i kako funkcionira ovaj sustav i da zatim nauče vještine koje su im potrebne za uspješno obavljanje posla (alati i metode) i odgovarajuće procedure i radna uputstva koja sadrže opis posla koji treba biti obavljen.

Prednosti i koristi HACCP sustava

Uspješno primjenjen HACCP sustav rezultira sljedećim prednostima i koristima :

 • Postojeće i predviđene opasnosti i rizici identificiraju se i otklanjaju prije nastanka zdravstveno neispravnog proizvoda.
 • Potiče izobrazbu i svijest o zdravstvenoj sigurnosti proizvoda i sprečavanju bolesti uzorkovanih zdravstveno neispravnim proizvodima.
 • Povećava se povjerenje u zdravstvenu ispravnost proizvoda.
 • Svi zaposlenici uključeni su u sustav i odgovornost o zdravstveno ispravnom proizvodu. Zaposlenici su educirani, savjesni i odgovorni.
 • Definirana je individualna odgovornost.
 • Kontinuirano se prate kritični pokazatelji tijekom proizvodnje.
 • Korektivne mjere provode se prije nastanka problema i ugrožavanja zdravstvene ispravnosti proizvoda i zdravlja potrošača.
 • Dokumentirani su dokazi kontrole proizvodnog procesa.
 • Zdravstvena ispravnost proizvoda osigurava se u fazi nastanka proizvoda tijekom svih radnih procesa.
 • Sustav obuhvaća proizvodnju, transport, distribuciju, pripremu i konzumaciju proizvoda.
 • U sustavu sudjeluju stručnjaci raznih profila – multidisciplinarni pristup – rad u timu.
 • Omogućava uvođenje promjena (revizija sustava).
 • Kompatibilan je sa sustavima kvalitete proizvoda.
 • Dokaz je sukladnosti sa zakonima i pravilnicima.
 • Olakšava poslovanje unutar i izvan EU.

Neovisna certifikacija prema HACCP zahtjevima pokazuje opredjeljenost za prehrambenu sigurnost te osigurava učinkovit način komuniciranja sa svim zainteresiranim stranama.

Zahtjevi HACCP-a mogu biti implementirani u bilo koji dio lanca hrane, počevši od primarne proizvodnje i prerade pa do trenutka potrošnje.